Designa, bygg och skjut upp en satellit i läskburksstorlek!

öppet för alla åldrar
14 till 19

Grupper om 3 till 6 personer
studenter

registrera dig med en
lärare eller mentor

CanSat är ett initiativ från Europeiska rymdorganisationen

Europeiska rymdorganisationen (ESA) stöder en rad CanSat-aktiviteter i sina medlemsländer och associerade länder. CanSat-projektet, som riktar sig till gymnasieelever, tar främst upp läroämnen som teknik, fysik och programmering. Genom att erbjuda den praktiska erfarenheten av att arbeta med ett småskaligt rymdprojekt använder CanSat dessa ämnen på ett tvärvetenskapligt sätt och främjar samarbete och lagarbete.

En CanSat är en simulering av en riktig satellit, integrerad i en läskburks volym och form. Utmaningen för studenterna är att få plats med alla viktiga delsystem som finns i en satellit, t.ex. strömförsörjning, sensorer och ett kommunikationssystem, i denna minimala volym. CanSat skjuts sedan upp med en raket till en höjd av cirka en kilometer, eller släpps från en plattform, drönare eller fångenskapsballong.

Sedan börjar uppdraget... Detta innebär att man genomför ett vetenskapligt experiment och/eller en teknikdemonstration, gör en säker landning och analyserar de insamlade uppgifterna.

Genom CanSat-projektet får de deltagande studentteamen uppleva alla faser i ett verkligt rymdprojekt, från att välja uppdragsmål, utforma sin CanSat, integrera komponenterna, testa systemet, förbereda för uppskjutning och analysera de vetenskapliga data som erhållits. Under hela denna process får eleverna:

  • lära genom att göra,
  • bekanta sig med den undersökningsbaserade metodik som är typisk för verkliga vetenskapliga och tekniska yrken,
  • förvärva och/eller förstärka grundläggande begrepp inom teknik, fysik och programmering som ingår i läroplanen,
  • förstå vikten av samordning och lagarbete,
  • förbättra sin kommunikation

Mer om...